Про погодження демонтажу житлового будинку Котко В.В. по вул. Соборній, 4 м. Жашкова від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.04.2017                                                                                  №  66

Про погодження демонтажу
житлового будинку Котко В.В.
по вул. Соборній, 4 м. Жашкова


Розглянувши заяву Котко В.В. від 03.03.2017 року, технічний паспорт на житловий будинок садибного типу (інв. номер 1640), Державний акт на право власності на земельну ділянку від 18.06.2009 року та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», постанови КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:

1.    Погодити демонтаж житлового будинку Котко Валентині Василівні по вул. Соборній, 4 в м. Жашкові Черкаської області.

2.    Зобов'язати Котко В.В. погодити з виробничим управлінням житлово-комунального господарства місце вивезення будівельного сміття.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.


Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська