Про надання матеріальної допомоги жителям міста від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                    
Р І Ш Е Н Н Я

від  20.04.2017                                                                        №  73

Про  надання матеріальної
допомоги жителям міста
                                 

Розглянувши заяву Авраменка М.М. від 15.03.2017, інші документи на 10 аркушах, Понурко В.А. від 16.03.2017, інші документи на  10 аркушах, Тарасюк А.В. від 19.03.2017, інші документи  на 10 аркушах,  Крамаренка Ф.В. від 27.03.2017, інші документи на 8 аркушах, Волошина М.А. від 29.03.2017 року, інші документи на 11 аркушах, Піскун С.Д. від 05.04.2017, інші документи на 9 аркушах, Мурого М.В. від 06.04.2017, інші документи на 9 аркушах, Парфенія Є.М. від 10.04.2017, інші документи на 7 аркушах, клопотання голови Жашківської районної організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Горбаня О.І. від 24.03.2017, інші документи, Слободяник З.Д. від 12.04.2017, інші документи на 11 аркушах, Кловака І.М. від 12.04.2017, інші документи на 8 аркушах, Пілявської М.М. від 12.04.2017, інші документи на 10 аркушах, Ткачук Н.Я. від 14.04.2017, інші документи на 7 аркушах та відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 4 власних повноважень ст. 28, ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись рішенням Жашківської міської ради №3-10/VIІ від 25.12.2015  «Про Програму соціального захисту жителів міста Жашкова, які перебувають у складному матеріальному становищі на 2016-2017 роки», виконавчий комітет Жашківської міської ради                              

ВИРІШИВ:

1.  Надати матеріальну допомогу жителям міста:
- Авраменку Миколі Миколайовичу, який проживає по вул. Князя Володимира, 19 м. Жашкова - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування сина;
- Понурку Володимиру Анатолійовичу, який проживає по провул. Вокзальному, 2 м. Жашкова - 1000,0 (одна тисяча) грн. 00коп. на лікування;
- Тарасюк Аллі Володимирівні, яка проживає по вул. Миру, 30 м. Жашкова - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування ;
- Крамаренку Федору Володимировичу, який проживає по вул. Весняній, 34 м. Жашкова – 1500,00 (одна тисяча п′ятсот)  грн. 00 коп. на лікування дружини;
- Волошину Миколі Андрійовичу, який проживає по вул. Соборна,52 кв.5 м. Жашкова – 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування;
- Піскун Світлані Дмитрівні, яка зареєстрована по вул. Давиденка, 53, 5 м. Жашкова – 1500,0 (одна тисяча п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування чоловіка;
- Мурому Миколі Володимировичу, який проживає по вул. Кармелюка, 67 м. Жашкова – 500,0 (п'ятсот) грн. на лікування;
- Парфенію Євгенію Михайловичу, який проживає у військовій частині А-1606 м. Жашкова – ¬¬¬3000,0 (три тисячі) грн. 00 коп.
-  Слободянюк Зінаїді Дмитрівні, яка проживає по вул. Василя Стуса – 1500,0 (одна тисяча п’ятсот ) грн. 00 коп.  на лікування чоловіка;
- Кловаку Івану Михайловичу, який проживає по вул. Голівській, 14 – 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп.  на лікування;
-Пілявській Марії Миколаївні, яка проживає по вул. Ляшенка, 1а - 400,0 (чотириста) грн. 00 коп. на лікування сина;
- Садлівському В.М., який проживає по вул. Одеській,16 - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп.  на лікування;
- Танченку Віталію Володимировичу, який проживає по вул. Василя Стуса, 8-а - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп.  на лікування;
- Тесанюк Людмилі Миколаївні, яка проживає по вул. Набережній,17 - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування;
 - Чвикову Володимиру Миколайовичу, який проживає по вул. Миру, 8 кв.3 - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп.  на лікування;
- Швачову Михайлу Івановичу, який проживає по вул. Січових Стрільців, 6 - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування;
- Ковалю Віктору Костянтиновичу, який проживає по вул. Черкаській, 48 - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування.
- Ткачук Нілі Яківні, яка проживає по вул. Миру, 62 - 500,0 (п'ятсот) грн. 00 коп. на лікування.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Дроговіз Н.Д.
Міський голова                                                              І. Цибровський
ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт                                 В. Куровська