Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торговельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення ярмарків у м. Жашкові від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                  

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.04.2017                                                                      № 50

Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою
для здійснення  торговельної діяльності з пересувних  об’єктів
сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення  ярмарків у м. Жашкові

 

Керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.10 ч.2 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п.16 Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 №369, з метою забезпечення умов для задоволення підприємницької ініціативи у здійсненні сезонної торгівлі на території м. Жашкова, її упорядкування та спрощення процедури, забезпечення прозорості у вирішенні питання доцільності використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі або пунктів сезонної торгівлі, для належного врегулювання відносин, що виникають при отриманні погодження на розміщення в м. Жашкові об’єктів благоустрою, будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг,  виконавчий  комітет  Жашківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Порядок використання  об’єктів  благоустрою  для  здійснення  торговельної  діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення ярмарків у м. Жашкові», що додається.

2.  Керуючій справами (секретарю) виконкому О.Тернавській  впродовж одного тижня  забезпечити оприлюднення наданого проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу   на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови Мельник А.В.

Міський голова                                                           І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Начальник
                                                                                  відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                         В. Куровська                                                                                   

 


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від 20.04.2017   №50


ПОРЯДОК
використання  об’єктів  благоустрою  для  здійснення  торгівельної  діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення ярмарків у м. Жашкові


1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок розроблено та затверджено згідно вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 року №39-4/VI, та є обов’язковим до виконання усіма суб’єктами господарювання, що розташовані та здійснюють свою діяльність на території міста Жашкова.

1.2. На об’єктах благоустрою на території м. Жашкова самовільне, без виконання умов цього Порядку, встановлення торгових лотків, іншого обладнання та техніки для здійснення торгівельної діяльності забороняється.

1.3. Використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення ярмарків у м. Жашкові допускається виключно після повідомлення суб’єктами господарювання виконавчого комітету Жашківської міської ради або уповноваженої особи, у відповідних випадках, про намір розміщення на об’єкті благоустрою пересувного об’єкту сезонної торгівлі або пункту сезонної торгівлі, що здійснюється відповідно до цього Порядку.

1.4. Контроль за дотриманням даного Порядку здійснюється уповноваженим органом, Жашківським відділенням поліції Уманського управління Національної поліції в Черкаській області, Жашківським ВУЖКГ відповідно до їх повноважень.

1.5. Уповноваженим органом відповідно до цього Порядку є виконавчий комітет Жашківської міської ради та уповноважена особа, визначена рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради.

2. Порядок повідомлення про намір використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі та пунктів сезонної торгівлі.

2.1. Пересувний об’єкт сезонної торгівлі – засіб пересувної мережі (автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи) з якого здійснюється роздрібна торгівля та/або надання послуг.
Пункт сезонної торгівлі – переносне торгівельне обладнання, прилавки, лотки, торговельні автомати, намети (палатки) та інше, з яких здійснюється роздрібна торгівля.

2.2. Використання об'єктів благоустрою на території м. Жашкова  для здійснення торговельної діяльності з пересувних об'єктів сезонної торгівлі та пунктів сезонної торгівлі здійснюється з відома виконавчого апарату міської ради, що оформлюється відповідним погоджувальним документом (рішення-повідомлення), крім розташування на таких об’єктах пересувних об’єктів торгівлі з реалізації живої риби, молока (автотранспорт) та морозива.

2.2.1. Для підготовки погоджувального документу особа, зацікавлена у використанні відповідного об'єкту благоустрою для розташування пересувного об’єкту сезонної торгівлі або пункту сезонної торгівлі на території міста, подає через приймальню  міської ради повідомлення (заяву) про намір використання об’єкту благоустрою для здійснення торговельної діяльності з пересувних об’єктів та пунктів сезонної торгівлі  з зазначенням:
- повна назва юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця;
- юридична адреса юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи-підприємця;
- найменування товару який підлягає реалізації;
- адреса розташування об’єкту торгівлі.

До повідомлення додається:
-    графічний ескізний матеріал у паперовому або електронному вигляді із зображенням зовнішнього вигляду запланованого пересувного об’єкту (пункту сезонної торгівлі) на пропонованому об’єкті благоустрою.
-    Відомості про асортимент  товару, що реалізовуватиметься ;
-    -гарантійне зобов’язання  про утримання прилеглої території відповідно до вимог санітарних правил та Правил благоустрою міста Жашкова.
У випадках розташування пересувного об’єкту торгівлі або сфери послуг на прибудинковій території, до заяви необхідно додати письмову згоду підприємства  балансоутримувача даної території (ВУЖКГ, ОСББ та ін.).
Якщо звернення подається уповноваженим представником заявника, то до нього долучається копія документа, який підтверджує його повноваження.
Торгівля на затверджених  рішенням виконавчого комітету міської ради об’єктах благоустрою (місцях) повинна здійснюватись при наявності  відповідних сертифікатів якості продукції, що реалізується, дотриманні санітарних норм та правил, дотримання Правил благоустрою території міста Жашкова та відсутності скарг від мешканців міста, якщо торгівля здійснюється на прибудинковій  території.

 
Розташування суб'єктами господарювання пересувних об’єктів торгівлі або сфери послуг на об’єктах благоустрою, які перебувають у законному володінні або користуванні інших суб'єктів, без згоди таких суб'єктів не допускається.

2.3. Повідомлення уповноваженого органу про доцільність та можливість використання відповідного об’єкту благоустрою для розташування на ньому пересувного об'єкту сезонної торгівлі (автотранспорт) з реалізації живої риби та молока і морозива надається уповноваженим органом шляхом реєстрації заяви в установленому порядку.
      Особа, зацікавлена у використанні відповідного об'єкту благоустрою для розташування пересувного об’єкту торгівлі (автотранспорт) з реалізації живої риби та молока, подає особисто або надсилає поштою на адресу уповноваженого органу повідомлення про намір використання об’єкту благоустрою для розміщення об’єкту торгівлі за формою згідно додатку 1 із зазначенням інформації про: об’єкт благоустрою (місце), вид продукції, що реалізовуватиметься, пропонований час роботи, термін використання об'єкту благоустрою. 
До повідомлення додається:
-    Відомості про асортимент  товару, що реалізовуватиметься ;
-    -гарантійне зобов’язання  про утримання прилеглої території відповідно до вимог санітарних правил та Правил благоустрою міста Жашкова.

          Торгівля на затверджених  рішенням виконавчого комітету міської ради  об’єктах благоустрою (місцях) повинна здійснюватись при наявності  відповідних сертифікатів якості продукції, що реалізується, дотриманні санітарних норм та правил.
      Якщо повідомлення подається  уповноваженим представником заявника, то до нього долучається копія документа, який підтверджує його повноваження.
Особа, яка подає повідомлення несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що в ньому зазначається.

2.4. Повідомлення уповноваженого органу про доцільність та можливість використання відповідного об’єкту благоустрою для розташування на ньому пересувного об'єкту сезонної торгівлі з реалізації морозива надається уповноваженим органом шляхом реєстрації повідомлення у встановленому порядку та за умови, якщо дані пересувні об’єкти не створюватимуть перешкод для вільного пересування громадян.
     Особа, зацікавлена у використанні відповідного об'єкту благоустрою для розташування пересувного об’єкту торгівлі з реалізації морозива, подає особисто  або надсилає поштою на адресу уповноваженого органу повідомлення про намір використання об’єкту благоустрою для розміщення об’єкту торгівлі за формою згідно додатку 2 у двох оригінальних примірниках із зазначенням інформації про:
- повну назву юридичної особи, прізвище ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця;
- юридичну адресу юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи-підприємця;
- пропонований час роботи;
- термін використання об'єкту благоустрою;
Торгівля на затверджених  рішенням виконавчого комітету міської ради об’єктах благоустрою (місцях) повинна здійснюватись при наявності  відповідних сертифікатів якості продукції, що реалізується, дотриманні санітарних норм та правил.
До повідомлення додаються (у разі необхідності):
- копія документу про наявність відповідних нежитлових приміщень: свідоцтва про право власності на приміщення або Декларації про готовність об’єкта до експлуатації,
- договору оренди або суборенди за згодою власника, паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності тощо;
- графічний ескізний матеріал у паперовому або електронному вигляді із зображенням зовнішнього вигляду запланованого пересувного об’єкту на пропонованому об’єкті благоустрою;
- схему розміщення  пересувного об’єкту сезонної торгівлі;
- відомості про асортимент  товару, що реалізовуватиметься ;
-гарантійне зобов’язання  про утримання прилеглої території відповідно до вимог санітарних правил та Правил благоустрою міста Жашкова.

Якщо повідомлення подається уповноваженим  представником заявника, то до нього долучається копія документа, який підтверджує його повноваження.
Особа, яка подає повідомлення несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що в ньому зазначається.
       Отримання Повідомлення про доцільність та можливість використання відповідного об’єкту благоустрою для розміщення холодильного та іншого обладнання, необхідного для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, поряд із тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності, на який власником отримано у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди, не вимагається за умови, якщо загальна площа, що займає таке обладнання, не перевищує 25%  площі цієї тимчасової споруди, а обладнання розміщене безпосередньо поряд із тимчасовою спорудою. При цьому, використання об’єкта благоустрою для встановлення холодильного та іншого обладнання поряд із тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності іншою особою, ніж та, яка отримала у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди, здійснюється згідно вимог даного Порядку, з визначенням можливої площі території для встановлення такого обладнання.

2.5 Повідомлення виконавчого комітету щодо доцільності та можливості використання об'єктів благоустрою на території м. Жашкова для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об'єктів сезонної торгівлі або з пунктів сезонної торгівлі (п.2.2. Порядку) надається у десятиденний термін з дати подання заяви, з подальшим занесення відомостей про суб’єкта господарювання до Реєстру об’єктів благоустрою, використання яких для розміщення торгівельних об’єктів є можливим.

2.6. Реєстрація Повідомлень (пункти 2.3. та 2.4.) здійснюється уповноваженим органом протягом трьох робочих днів після перевірки інформації, що зазначена в повідомленні. За результатами розгляду поданого повідомлення суб’єкту господарювання повертається один примірник зареєстрованого повідомлення або надається письмове повідомлення про неможливість та недоцільність використання об’єкту благоустрою для розміщення торгівельного об’єкту за формою (згідно додатку 3). Відомості про суб’єкта господарювання в даному випадку не заносяться до Реєстру об’єктів благоустрою, використання яких для розміщення торгівельних об’єктів є можливим.

2.6.1. Надання уповноваженим органом Повідомлення про недоцільність, або неможливість використання об'єкту благоустрою (без занесення в Реєстр) може бути надане з наступних підстав:
-  недотримання  суб’єктами господарювання  у своїй діяльності вимог та норм  цього Положення, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в України” та Законів України „Про захист прав споживачів”, “Про благоустрій населених пунктів”, „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про оренду землі”, Постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, „Правила  побутового обслуговування населення” та  інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та благоустрою населених пунктів і є обов’язковим для виконання  фізичними та юридичними особами незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форми власності;
 - подання встановленого переліку документів не в повному обсязі або не зазначення у повідомленні інформації, яка має бути зазначена;
- встановлення фактів у поданих документах, що не відповідають дійсності або містять недостовірну інформацію;
- відсутність можливості використання даного об'єкту благоустрою для розміщення на ньому пересувного об'єкту торгівлі (здійснення перешкод у пересуванні громадян, заплановані ремонтні роботи, створення перешкод для руху або паркування транспорту, порушення естетичного вигляду об’єкту благоустрою тощо).

2.6.2. При отриманні погодження на використання об’єкту благоустрою для розташування пересувного об’єкту сезонної торгівлі або пункту сезонної торгівлі на території міста суб’єкт господарювання зобов’язаний отримати свідоцтво про  сплату пайової участі власників будівель, споруд та інших об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою міста Жашкова, відповідно до Порядку визначення обсягів пайової участі власників будівель, споруд та інших об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою міста Жашкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради від 31.05.2011 №77.

2.6.3. Повідомлення про доцільність та можливість використання об'єкту благоустрою може бути анульоване уповноваженим органом (або виконавчим комітетом) шляхом скасування реєстрації повідомлення у випадках встановлення контролюючими органами фактів здійснення суб'єктом господарювання торгівельної діяльності без наявності необхідних дозвільних документів ветеринарної медицини та санітарно-епідеміологічної служби, недотримання санітарних норм та правил, Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, не використання електронної ваговимірювальної техніки, наявності скарг від мешканців міста, а також на підставі обґрунтованого подання органів, визначених п.1.4. даного Порядку, щодо встановлення порушень з боку суб'єкта господарювання правил торгівлі, інших порушень у сфері торгівельної діяльності, благоустрою та громадського порядку. Відкликання Повідомлення про доцільність та можливість використання об’єкта благоустрою оформлюється рішенням уповноваженого органу, копія якого не пізніше наступного робочого дня направляється (вручається) суб’єкту господарювання.

2.6.4. В разі виявлення фактів невиконання вимог щодо припинення використання, або самовільного використання об’єктів благоустрою суб’єктами господарювання для розміщення на них об’єктів торгівлі (відсутність відомостей про суб’єкта в Реєстрі), органи, визначені п.1.4 даного Порядку, уповноважені проводити заходи щодо припинення неправомірного використання об’єктів благоустрою згідно вимог чинного законодавства.

2.7. Розгляд заяви про намір використання об'єкту благоустрою для розташування об'єктів виїзної торгівлі (надання послуг) у вихідні та святкові дні здійснюється уповноваженим органом протягом трьох робочих днів з моменту подання заяви.

2.8. Термін використання об'єкту благоустрою визначається уповноваженим органом згідно із заявленим суб'єктом господарювання терміном, але не може перевищувати: щодо об'єктів виїзної торгівлі (надання послуг) у вихідні та святкові дні  – відповідної кількості календарних вихідних або святкових днів; щодо розміщення пересувних об'єктів сезонної торгівлі та пунктів сезонної торгівлі (п. 2.2., 2.3., 2.4. Порядку) – трьох календарних місяців.

2.9. Розгляд повідомлень про намір використання об'єктів благоустрою для розташування пересувних об'єктів торгівельної діяльності здійснюється безоплатно.

3. Порядок організації проведення ярмарків.

3.1. Організація проведення ярмарків здійснюється за ініціативою виконавчого комітету міської ради та заінтересованих осіб, шляхом прийняття рішення, яким визначається місце, термін, час та умови проведення ярмарку.

3.2. Визначення учасників ярмарку здійснюється уповноваженим органом шляхом видачі посвідчення учасника ярмарку на відповідну дату його проведення. Особа, зацікавлена в участі у ярмарку подає через відповідальну особу від організатора ярмарку на ім’я керівника уповноваженого органу заяву з зазначенням:
 - повної назви юридичної особи, прізвища, ім’я, по-батькові фізичної-особи- підприємця;
- юридичної адреси юридичної особи, місця реєстрації фізичної особи-підприємця;
- найменування групи товару що підлягає реалізації з зазначенням роздрібної ціни, яка має бути нижче ціни даної продукції що реалізується на ринках міста.
Якщо звернення подається уповноваженим представником заявника, то до нього долучається копія документа, який підтверджує його повноваження.

3.3. За результатами розгляду звернення суб’єкта господарювання заявнику видається посвідчення учасника ярмарку, яке оформлюється за примірною формою згідно додатку 4, якщо самим рішенням про проведення ярмарку не встановлено інше. Посвідчення учасника ярмарку дійсне за умови наявності в суб'єкта господарювання необхідних дозвільних документів ветеринарної медицини та санітарно - епідеміологічної служби, дотримання санітарних норм та правил, дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, використання електронної ваговимірювальної техніки, відсутності скарг від мешканців міста та дотримання встановленої у заяві ціни на товар, яка має бути нижче ціни даної продукції що реалізується на ринках міста та при дотриманні.

3.4. Відповідальність за дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, організацію належного утримання території проведення ярмарку та вивезення побутового сміття і відходів покладається на відповідний орган, підприємство чи організацію, що визначаються рішенням про проведення ярмарку.

3.5. Участь у ярмарках без посвідчення учасника ярмарку, виданого уповноваженим органом у встановленому порядку, не допускається.

4. Порядок  продовження погодження на використання об’єктів благоустрою для здійснення торговельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі та пунктів сезонної торгівлі чи сфери послуг.

4.1. У випадку закінчення терміну дії, погодження продовжується на підставі  поданої відповідної заяви (з зазначенням номеру та дати видачі попереднього погодження).

4.2. Продовження терміну дії Дозволу оформлюється  та підписується  міським головою, а в разі його відсутності  - заступником міського голови.Додаток 1 до Порядку

ЗАРЕЄСТРОВАНО
 «___» ________ 20__ року за №____________
Термін використання об’єкта благоустрою
з ____________ по _______________
_______________________________
 _______________________________
______________________________
(повне найменування юридичної особи,
 ПІБ ФОП, їх місце реєстрації)
__________________________________
(ПІБ уповноваженої особи: керівник, представник)
__________________________________
 (ідентифікаційний код/ЄДРПОУ)
__________________________________
(контактні телефони)
___________________________________
 (електронна пошта)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір розташування пересувного об’єкту торгівлі (автотранспорту)
 на об’єкті благоустрою


Об’єкт благоустрою ____________________________________________________________ (найменування об'єкту благоустрою, його адреса)
Вид пересувного об'єкту торгівлі _________________________________________________ Найменування групи товарів ____________________________________________________
________________________________________________________________________________(із зазначеним ціни товару)
Час роботи торгівельного об'єкту ________________________________________________ Пропонований термін використання об’єкта благоустрою з _________ по _____________ Інформація про відповідність товару вимогам ДСНіП ________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
При здійсненні торгівлі зобов’язуюсь використовувати електронну ваговимірювальну техніку _____________ (підпис).

Повноту та достовірність вищезазначеної інформації підтверджую ________________                     …………………………………………………………………………….(підпис)

Заявник _____________________ М.П. ________________ р. (підпис) (дата)

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняю без моєї згоди передачу інформації відносно мене та/або підприємства третім особам. Підпис ________

 Відповідно до ст. 11 Закону «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом даного запиту. Підпис ___________

Заповнюється особою, яка прийняла повідомлення:
Реєстраційний номер __________________ (дата надходження) _________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Додаток 2 до Порядку
ЗАРЕЄСТРОВАНО
 «___» ________ 20__ року за №____________
Термін використання об’єкта благоустрою
з ____________ по _______________
_______________________________
 _______________________________
______________________________
(повне найменування юридичної особи,
 ПІБ ФОП, їх місце реєстрації)
__________________________________
(ПІБ уповноваженої особи: керівник, представник)
__________________________________
 (ідентифікаційний код/ЄДРПОУ)
__________________________________
(контактні телефони)
___________________________________
 (електронна пошта)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір розташування пересувного об’єкту торгівлі
з реалізації морозива на об’єкті благоустрою


Об’єкт благоустрою _______________________________________________________
 (найменування об'єкту благоустрою, його адреса)

 біля ___________________________________________________________________________ (вид та найменування стаціонарного об'єкту торгівлі: магазин, кафе, ресторан тощо)
Вид об'єкту торгівлі ______________________________________________________________           (морозильне обладнання, лоток, палатка тощо)
Час роботи торгівельного об'єкту ________________________________________________ Термін використання об’єкта благоустрою з _______________ по ___________________ Інформація про відповідність товару вимогам ДСНіП _____________________________ _____________________________________________________________________________

Документи що додаються (наявне відмітити):
Копія документу про наявність відповідних нежилих приміщень на ____ арк..
Графічний ескізний матеріал у паперовому або електронному вигляді із зображенням зовнішнього вигляду запланованого пересувного об’єкта на пропонованому об’єкті благоустрою на ___ арк. або ел. носій.

Повноту та достовірність вищезазначеної інформації підтверджую ________________   …………………………………………………………………………..(підпис)
Заявник _____________________ М.П. ________________ р.
                         (підпис)                                     (дата)
Відповідно до ст.11 Закону України «Про інформацію», ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняю без моєї згоди передачу інформації відносно мене та/або підприємства третім особам. Підпис ________

Відповідно до ст. 11 Закону «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом даного запиту. Підпис ___________

Заповнюється особою, яка прийняла повідомлення:
Реєстраційний номер __________________ (дата надходження) _________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)Додаток 3 до Порядку
 БЛАНК УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ


ПОВІДОМЛЕННЯ

 від ___________                                      № _________                                              м. Жашків

Про недоцільність та неможливість використання об’єкта благоустрою


Відповідно до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 року №39-4/VI, Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення ярмарків у м.Жашкові, затвердженого рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради від ________ 2017р. №_____, повідомляємо ________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації, ________________________________________________________________________________
прізвище ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця,)
про недоцільність та неможливість використання об'єкту благоустрою за адресою _____________________________________________________________ для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі (пунктів сезонної торгівлі), в зв'язку: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (підстава для відмови згідно відповідного пункту Порядку)
У разі самовільного розміщення на об’єкті благоустрою об’єкта торгівлі, інформація буде передана до Жашківського відділення поліції Уманського управління Національної поліції в Черкаській області або Жашківським ВУЖКГ з метою вжиття заходів адміністративного впливу згідно ст. 152 КУпАП. (порушення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові ).

 Керівник органу ____________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.

Додаток 4 до ПорядкуБЛАНК УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
Дійсне при наявності мокрої печатки

ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ЯРМАРКУ


Видане : _____________________________________________________________________       ………………..(найменування фізичної або юридичної особи)
На участь у ярмарку ___________________________________________________________ ………………………..(спеціалізація, назва ярмарку)
за адресою: __________________________________________________________________  (адреса проведення ярмарку)
Дане Посвідчення учасника ярмарку дійсне за умови наявності в учасника необхідних дозвільних документів ветеринарної медицини та санітарно-епідеміологічної служби, дотримання санітарних норм та правил, дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, використання електронної ваговимірювальної техніки, відсутності скарг від мешканців  міста та дотримання встановленої у заяві ціни на товар.

Дійсне з ____________ по _____________

Керівник органу ____________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                           О. Тернавська