Про внесення доповнень до р. 4.12. Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.14 №39-4/VI від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
   
від  20.04.2017                                                                           №  54

Про внесення доповнень  до р. 4.12. Правил
благоустрою, санітарного утримання територій,
забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених
рішенням міської ради від 09.09.14 №39-4/VI

 

У зв'язку із багаточисельними зверненнями жителів міста Жашкова щодо шкоди екології при використанні на кладовищах штучних квітів, вінків при їх утилізації, керуючись ДСанПІН 2.2.2.028-99 «Гігєнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», розглянувши Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджені рішенням міської ради від 09.09.2014 №39-4/VI, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                     

ВИРІШИВ:

1.    Внести доповнення до розділу 4.12. «Порядок здійснення благоустрою та утримання кладовищ» Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашків, затверджених Жашківською міською радою від 09.09.2014 року  №39-4/VI і п.4.12.3. доповнити підпунктами:

4.12.3.1. Утримання місць поховання не передбачає розміщення екологічно небезпечних штучних квітів, вінків  на могилах у зв’язку з шкодою для навколишнього середовища ;

4.12.3.2. Заборонити використання об’єктів благоустрою територальної громади   для реалізації штучних квітів, кошиків, вінків, виготовлених із пластика. 

3. Дане рішення затвердити на сесії Жашківської міської ради.                                           

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В. та начальника ВУЖКГ Муштаєва М.О.


Міський голова                                                            І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                                 В. Куровська