Про взяття на квартирний облік Смілянець Л.В. від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


від  20.04.2017                                                                            №  72
    
Про взяття на квартирний облік
Смілянець Л.В.


Розглянувши  заяву Смілянець Л.В. від 15.03.2017, інші документи на 20 аркушах та відповідно до п. 18, 21 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (далі - Правила), затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470, п.13, п.15, п.25-1 Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 №238,  п.10 ч.1 ст. 45, ст.ст. 42, 46 Житлового кодексу УРСР, п. 2 ч. а) ст. 30, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                     

В И Р І Ш И В:

1.    Смілянець Ларису Володимирівну внести до переліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, для позачергового забезпечення житлом.

2.    Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення-юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. подати реєстратору Управління житлово-комунального господарства Черкаської ОДА форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов про взяття на квартирний облік Смілянець Лариси Володимирівни.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.


Міський голова                                                                  І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                                                 В. Куровська