Про проект міської програми Здоровя населення міста Жашків на 2017 рік

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 16.03.2017                                                                            № 32

Про проект міської  програми
«Здоров’я населення міста Жашкова на 2017 рік»

 

Відповідно  до пп.1, 2 п. а)  ст. 34, пп.4 п. а) ст. 28, п. п. 2 а) ч. 1 ст. 31,  п.1  ч.2  ст.52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України, заслухавши начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету  Жашківської міської  ради Дроговіз Н.Д., виконавчий  комітет Жашківської міської ради

В И Р І Ш И В:


1.    Схвалити проект міської програми «Здоров’я населення міста Жашків на 2017 рік» (далі-Програма), додається.

2.    Дане рішення винести на затвердження Жашківської міської ради.

3.    Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.
         

4.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету  Жашківської міської  ради
 Міський голова                                                                           І. Цибровський


 ПОГОДЖЕНО:

Начальник  відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт
апарату виконавчого комітету
Жашківської міської ради                                                                            В. Куровська

 

 

                                                                           Додаток до
рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
                                                                             від 16.03.2017  №32

                                                

Міська програма
«Здоров’я населення міста Жашкова на 2017 рік»


  Загальні положення


Міська програма «Здоров’я  населення міста Жашків на 2016 рік» розроблена для забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров’я, розташованих на території міста, спрямована на раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення міста, задоволення потреб в охороні його здоров’я,  забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу. 
       

Аналіз  стану здоров’я населення міста та діяльність установ охорони здоров’я свідчать про незадовільну медико-демографічну ситуацію-низьку народжуваність, зростання смертності, від’ємний  природний приріст населення, поширеність хвороб, скорочення середньої очікуваної тривалості життя.
       

За останні 10 років чисельність населення скорочується внаслідок перевищення смертності над народжуваністю. Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. В структурі захворюваності переважають хронічні хвороби (серцево-судинні, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), що характеризуються негативною динамікою.
        

Сьогодні кожен п’ятий житель хворіє на артеріальну гіпертензію. У зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення зростає захворюваність і смертність від онкологічних захворювань.
Залишається високою кількість травм. Несприятливою є ситуація захворюваності на соціально-небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Зростає поширеність наркологічних розладів, особливо наркоманії.
          

Залишається недостатнім рівень санітарної культури населення, значна його частина має шкідливі для здоров’я  звички.
Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.

Залишається вкрай бідною інфраструктура та індустрія здоров’я.

Стан здоров’я людини обумовлюється на 50-60% умовами та способом життя, на 20%-спадковістю, на 20%-станом навколишнього середовища  і лише на 10% - станом розвитку медичної науки та практичної охорони здоров’я, утримання від тютюнопаління, правильне харчування, обмежене вживання алкоголю, збереження оптимальної ваги тіла та рухова активність здатні протягом 10 років знизити смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків на 28%, у жінок на 43%, довготривалість життя при цьому може збільшитись на 11 років, тоді як передові досягнення медицини спроможні скоротити смертність серед чоловіків  на 16%, серед жінок – на 25%, збільшити довготривалість життя в середньому лише на 6 років.
           

Погіршення стану здоров’я зумовлене, насамперед, комплексом не медичних, а соціально-економічних та  екологічних чинників, недосконалим способом життя населення. Тому поліпшення здоров’я неможливе без істотних соціально-економічних змін.
           

Оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, яка спроможна позитивно вплинути на 10-15 відсотків загального обсягу факторів, що забезпечують здоров’я населення  і залежать  від стану та рівня надання медичної допомоги, а є інтегральним показником  успішності функціонування держави.
                             

Мета та основні завдання програми

Метою програми є:

-    Забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними ресурсами для виконання поставлених перед ними завдань по збереженню здоров’я та життя мешканців міста.
-    Забезпечення доступності міського населення до якісної кваліфікованої медичної допомоги.
                                        

Фінансове забезпечення програми


 Забезпечення реалізації заходів, визначених програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету шляхом перерахування субвенцій районному бюджету.

Заходи щодо виконання програми

-    Забезпечення необхідними ресурсами, а саме: лікарськими засобами по збереженню здоров′я та життя жашківчан в сумі  127 684, 00  грн.

 

 

Керуюча справами (секретар)
 виконавчого комітету                                                       О. Тернавська