Про надання матеріальної допомоги жителям міста від 16.03.2017

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я


від  16.03.2017                                                                            №  44

Про  надання матеріальної
допомоги жителям міста


Розглянувши заяву Бацай Я.А. від 16.02.2017, інші документи на 11 аркушах, Лавренюк В.П. від 27.02.2017, інші документи на  7 аркушах, Кургун О.С. від 02.03.2017, інші документи  на 11 аркушах,  Музика А.І., зареєстровану від 02.03.2017, інші документи на 11 аркушах,  Федорчук Н.В. від 02.02.2017 року, інші документи на 11 аркушах, Морозенко О.С. від 07.03.2017, інші документи на 8 аркушах, Ніколенко Г.П. від 13.03.2017 , інші документи на 10 аркушах, Бойко П.В. від 13.03.2017, інші документи на 8 аркушах,  відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 4 власних повноважень ст. 28, ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись рішенням Жашківської міської ради №3-10/VIІ від 25.12.2015  «Про Програму соціального захисту жителів міста Жашкова, які перебувають у складному матеріальному становищі на 2016-2017 роки», (далі – Програма), виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                   

ВИРІШИВ:

1.  Надати матеріальну допомогу жителям міста:
- Бацай Яні Анатоліївні, яка проживає по вул. Челюскіна, 3 кв.1 м. Жашкова – 2000,00 (дві тисячі) грн. на лікування;
- Лавренюк В.П., яка проживає по вул. Слобідській, 153-а м. Жашкова -  500,00 (п’ятсот ) грн.;
- Кургун Ользі Степанівні,  яка проживає по вул. Садовій, 43  в м. Жашкові – 2000,00 (дві тисячі)  грн. на лікування;
- Музиці Анні Григорівні,  яка проживає по вул. Городищанська, 87 м. Жашкова –3000,00 ( три тисячі) грн. на лікування;
- Федорчук Наталії Василівні,  яка проживає по вул. Давиденка, 97 м. Жашкова – 1000,00 (одна тисяча)  грн. на лікування;
- Морозенко Олені Степанівні, яка проживає по вул. Корнійчука, 2 кв.1  м. Жашкова – 3000,00 (три тисячі)  грн. на лікування;
- Ніколенко Ганні Петрівні, яка проживає по вул. Голівській, 107 м. Жашкова –2000,00 (дві тисячі) грн. на лікування;

-Бойку Петру Володимировичу,  який проживає по вул. Філатова, 8 м. Жашкова – 2000,00 (дві тисячі )  грн. на лікування.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення  Дроговіз Н.Д. 

Міський  голова                                                               І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт                                       В. Куровська