Про погодження намірів Вусик В.Р.на будівництво житлового будинку та госп. споруд по вул. Учительській,7

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


від  16.03.2017                                                                                    № 33

Про погодження намірів Вусик В.Р.
щодо будівництва житлового будинку та
господарських будівель і споруд
по вул. Учительській, 7 м. Жашкова

 

Розглянувши заяву Вусик Валентини Радіонівни від 06.02.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.11.2016 №72456619 та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Вусик Валентини Радіонівни  на будівництво житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Учительській, 7 м. Жашкова Черкаської області.

2.    Якщо будівництво об'єктів не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська