Про міську програму ,,Турбота” на 2017 рік від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                №18-6/VІІ

Про міську програму ,,Турбота”
на 2017 рік

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району О.І. Зайчук від 01.03.2017, рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 04.04.2017 №47 «Про проект міської програми «Турбота» на 2017 рік, з метою покращення матеріального, соціально-побутового забезпечення малозабезпечених громадян та одиноких пенсіонерів міста Жашкова, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів від 16.03.2017,    Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Затвердити міську Програму ,,Турбота” на 2017 рік, що додається.

2.    Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                 І. Цибровський

                                      


                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                    Рішенням міської ради
                                                           від 11.04.2017 № 18-6/VII

                             Міська програма ,,Турбота” на 2017 рік

 


1. Загальні положення

 Міська Програма ,,Турбота” на 2017 рік розроблена відповідно до Законів України ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ,,Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни”, ,,Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні",Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для підтримки мешканців міста.
Програма розроблена виконавчим комітетом Жашківської міської ради  з урахуванням пропозицій Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району, діяльність якого спрямована на підвищення соціального захисту населення.
        

Прийняття даної Програми надасть можливість вирішити невідкладні питання матеріального, соціально-побутового, забезпечення малозабезпечених громадян  та пенсіонерів міста, які проживають у територіальному центрі обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району Жашківської РДА .

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є покращення соціально-побутового забезпечення малозабезпечених громадян  та пенсіонерів міста у 2017 році, які проживають у територіальному центрі обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району Жашківської РДА.           

Основними завданнями Програми є створення додаткових фінансових і матеріально-технічних умов для виконання   Програми.

3. Фінансування Програми


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, незаборонених законодавством, відповідно до п. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України  та на підставі рішень виконавчого комітету Жашківської міської ради.

 

2017 рік

Всього

Обсяг ресурсів, передбачених на виконання  Програми  усього:

11,0

11,0

в т. ч. з міського бюджету

11,0

11,0

 

4. Заходи щодо реалізації Програми         

Сприяти розвитку матеріально-технічної бази територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району Жашківської РДА.

5. Очікувані результати

Реалізація заходів запланованих Програмою дозволить зміцнити матеріально-технічну базу Територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району, покращити умови проживання мешканців міста, у яких виникли складні життєві ситуації (хвороба, пожежа, стихійне лихо тощо), надавати більш якісні соціальні послуги інвалідам та іншим соціально незахищеним громадяним міста Жашкова.

6. Прикінцеві положення

Контроль за виконанням Програми здійснює Жашківська міська рада та постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів.
У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня наповнення бюджету міста.
За підсумками року звіт про виконання Програми заслуховується на засіданні Жашківської міської ради.


Секретар ради                                                                              Л. Донус