Про міську програму «Здоров’я населення міста Жашкова на 2017 рік» від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                                №18-3/VII

Про міську  програму «Здоров’я
населення міста Жашкова на 2017 рік»


Відповідно  до п. 22 ч.1 ст. 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист головного лікаря Жашківської ЦРЛ Мельника І.М. від 23.02.2017, 22.03.2017, рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 16.03.2017 №32 «Про проект міської програми «Здоров'я населення міста Жашкова на 2017 рік» та врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Затвердити міську програму «Здоров’я населення міста Жашків на 2017 рік» (далі-Програма), додається.

2.    Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.
         

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


 

Міський голова                                                                           І. Цибровський

                                                                           Додаток до
рішення Жашківської міської ради
                                                                             від 11.04.2017  №18-3/VII 

        

                            Міська програма
                             «Здоров’я населення міста Жашкова на 2017 рік»

                              Загальні положення


Міська програма «Здоров’я  населення міста Жашків на 2016 рік» розроблена для забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров’я, розташованих на території міста, спрямована на раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення міста, задоволення потреб в охороні його здоров’я,  забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу. 
       

Аналіз  стану здоров’я населення міста та діяльність установ охорони здоров’я свідчать про незадовільну медико-демографічну ситуацію-низьку народжуваність, зростання смертності, від’ємний  природний приріст населення, поширеність хвороб, скорочення середньої очікуваної тривалості життя.
       

За останні 10 років чисельність населення скорочується внаслідок перевищення смертності над народжуваністю. Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. В структурі захворюваності переважають хронічні хвороби (серцево-судинні, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), що характеризуються негативною динамікою.
        

Сьогодні кожен п’ятий житель хворіє на артеріальну гіпертензію. У зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення зростає захворюваність і смертність від онкологічних захворювань.
Залишається високою кількість травм. Несприятливою є ситуація захворюваності на соціально-небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Зростає поширеність наркологічних розладів, особливо наркоманії.
          

Залишається недостатнім рівень санітарної культури населення, значна його частина має шкідливі для здоров’я  звички.
Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.
Залишається вкрай бідною інфраструктура та індустрія здоров’я.

Стан здоров’я людини обумовлюється на 50-60% умовами та способом життя, на 20%-спадковістю, на 20%-станом навколишнього середовища  і лише на 10% - станом розвитку медичної науки та практичної охорони здоров’я, утримання від тютюнопаління, правильне харчування, обмежене вживання алкоголю, збереження оптимальної ваги тіла та рухова активність здатні протягом 10 років знизити смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків на 28%, у жінок на 43%, довготривалість життя при цьому може збільшитись на 11 років, тоді як передові досягнення медицини спроможні скоротити смертність серед чоловіків  на 16%, серед жінок – на 25%, збільшити довготривалість життя в середньому лише на 6 років.
           

Погіршення стану здоров’я зумовлене, насамперед, комплексом не медичних, а соціально-економічних та  екологічних чинників, недосконалим способом життя населення. Тому поліпшення здоров’я неможливе без істотних соціально-економічних змін.
           

Оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, яка спроможна позитивно вплинути на 10-15 відсотків загального обсягу факторів, що забезпечують здоров’я населення  і залежать  від стану та рівня надання медичної допомоги, а є інтегральним показником  успішності функціонування держави.
                               

Мета та основні завдання програми

Метою програми є:
-    Забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними ресурсами для виконання поставлених перед ними завдань по збереженню здоров’я та життя мешканців міста.
-    Забезпечення доступності міського населення до якісної кваліфікованої медичної допомоги.
                                        

Фінансове забезпечення програми


 Забезпечення реалізації заходів, визначених програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету шляхом перерахування субвенцій районному бюджету.

 

Заходи щодо виконання програми


-    Забезпечення необхідними ресурсами, а саме: лікарськими засобами та обладнанням для збереження здоров′я та життя жашківчан в сумі 448684,00  грн.

 


Секретар ради                                                                                        Л. Донус