Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги, 33, м. Жашків, Черкаської обл. від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
 Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                                     №18-14/VII
   
Про затвердження звіту про проведення  незалежної
оцінки  вартості квартири №4 за адресою:
вул. Княгині Ольги, 33, м. Жашків, Черкаської обл.


Розглянувши звіт про проведення незалежної  оцінки вартості квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги, 33, м. Жашків, Черкаської області та рецензію на звіт про оцінку проведену рецензентом Пуць Л.А. , кваліфікаційні документи МФ №3167 від 12.02.2005 проведену 27.03.2017, лист Жашківського ВУЖКГ від 03.04.2017 №241/02-27, відповідно до  ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про впорядкування умов відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Жашкова, затвердженого рішенням міської ради №8-7/VI від 26.05.2011, розпорядження міського голови від 01.03.2017 №17-З «Про утворення комісії з питань відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Жашкова», рішення міської ради від 28.11.2016 №12-3/VII «Про надання згоди на відчуження нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жашкова», витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру №4 за адресою: вул. Княгині Ольги,33, м. Жашків, Черкаської області, Жашківська міська рада                                                          

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про проведення   незалежної  оцінки вартості квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги,33, м. Жашків, Черкаської області.

2.  Комісії з питань відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Жашкова опублікувати інформацію про відчуження об'єкта комунальної власності, а саме квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги,33, м. Жашків, Черкаської області у засобах масової інформації.

3. Встановити початкову ціну продажу в розмірі 94296,00 грн (дев'яносто чотири тисячі двісті дев'яносто шість грн. 00 коп).

4. Розглянути на засіданні комісії з відчуження комунального майна і постійної комісії з питань комунальної власності та благоустрою текст договору відчуження комунальної власності, після чого  погодити його сесією Жашківської міської ради.

5. Доручити міському голові  укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даного об'єкта комунальної власності, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

6. Начальнику Жашківського ВУЖКГ Муштаєву М.О. провести дії щодо   відображень в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі договору купівлі-продажу, кошти що надійдуть від продажу, спрямувати до міського бюджету.

7. Передати екземпляр звіту про проведення незалежної  оцінки вартості квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги,33, м. Жашків, Черкаської області згідно акту прийому-передачі, (додається).
   
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою.


 

Міський голова                                                                                  І. Цибровський
                                                                                   Додаток
до рішення Жашківської  міської ради
від 11.04.2017 №18-14/VIIАКТ
прийому – передачі нерухомого майна міста

«11»  квітня 2017 рік                                                        м.Жашків


На виконання рішення Жашківської міської ради від 11.04.2017 року  №18-14/VIІ «Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги, 33, м. Жашків, Черкаської області» з метою постановки на баланс Жашківського ВУЖКГ та ведення бухгалтерського обліку, Жашківська міська рада (міський голова Цибровський І. А.) передає екземпляр звіту про проведення незалежної оцінки вартості квартири №4 за адресою: вул. Княгині Ольги,33, м. Жашків, Черкаської області Жашківському ВУЖКГ (начальник Муштаєв М.О.).


 

Передав       Прийняв
Міський голова         начальник Жашківського
        ВУЖКГ
 _____________ Цибровський І.А.                   ______________ Муштаєв М.О.