Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської,11-а, м. Жашків, Черкаської обл. від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                                     №18-15/VII
   
Про затвердження звіту про незалежну оцінку  вартості вбудовано-прибудованих нежитлових
приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської,11-а, м. Жашків, Черкаської обл.


Розглянувши звіт про незалежну оцінку вартості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської, 11-а,  м. Жашків, Черкаської області і рецензію на звіт про оцінку проведену рецензентом Пуць Л.А., кваліфікаційні документи МФ №3167 від 12.02.2005, проведену 27.03.2017, лист Жашківського ВУЖКГ від 03.04.2017 №241/02-27 та відповідно до  ст.ст.30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про впорядкування умов відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Жашкова, затвердженого рішенням міської ради №8-7/VI від 26.05.2011, розпорядження міського голови від 01.03.2017 №17-З «Про утворення комісії з питань відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Жашкова», рішення міської ради від 28.11.2016 №12-3/VII «Про надання згоди на відчуження нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жашкова»,  Жашківська міська рада  
                                                        

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про незалежну оцінку  вартості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської, 11-а, м. Жашків, Черкаської області.

2.  Комісії з питань відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Жашкова опублікувати інформацію комунальне майно, що підлягає відчуженню, а саме про вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення в нежитловій будівлі за  адресою: вул. Євгенії Любомської,11-а, м. Жашків, Черкаської області у засобах масової інформації.

3. Встановити початкову ціну продажу в розмірі 13946,00 грн (тринадцять тисяч  дев'ятсот сорок шість грн. 00 коп).

4. Розглянути на засіданні комісії з відчуження комунального майна і постійної комісії з питань комунальної власності та благоустрою текст договору відчуження комунальної власності, після чого  погодити його сесією Жашківської міської ради.

5. Доручити міському голові  укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даного об'єкта комунальної власності, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

6. Начальнику Жашківського ВУЖКГ Муштаєву М.О. провести дії щодо   відображень в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі договору купівлі-продажу, кошти що надійдуть від продажу, спрямувати до міського бюджету.
 
7. Передати екземпляр звіту про проведення незалежної  оцінки вартості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської, 11-а, м. Жашків, Черкаської област згідно акту прийому-передачі, (додається).
  
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою.


 

Міський голова                                                                                  І. Цибровський                                                                                   Додаток
до рішення Жашківської  міської ради
від 11.04.2017 №18-15/VII


    АКТ
прийому – передачі нерухомого майна міста

«11» квітня 2017 рік                                                        м.Жашків


На виконання рішення Жашківської міської ради від 11.04.2017 року  №18-15/VIІ «Про затвердження звіту незалежну оцінку вартості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської, 11-а, м. Жашків, Черкаської област» з метою постановки на баланс Жашківського ВУЖКГ та ведення бухгалтерського обліку, Жашківська міська рада (міський голова Цибровський І. А.) передає екземпляр звіту про проведення незалежної оцінки вартості вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в нежитловій будівлі за адресою: вул. Євгенії Любомської, 11-а, м. Жашків, Черкаської області Жашківському ВУЖКГ (начальник Муштаєв М.О.).Передав       Прийняв
Міський голова         начальник Жашківського
        ВУЖКГ
 _____________ Цибровський І.А.                   ______________ Муштаєв М.О.