Про внесення змін до програми підтримки Жашківської міської організації ветеранів на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №15-3/VII від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                                    №18-1/VII

Про внесення змін до  програми підтримки
Жашківської міської  організації  ветеранів
на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 23.12.2016 №15-3/VII

Відповідно до п. 22  ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист голови первинної міської організації ветеранів Бедрій Г.М. від 13.03.2017 та від 30.01.2017  та врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Жашківська міська  рада                                                               

В И Р І Ш И Л А:

1. Викласти  розділ 8. Програми підтримки Жашківської міської організації ветеранів на 2017-2018 роки в слідуючій редакції:

«8. Ресурсне забезпечення програми підтримки Жашківської міської організації ветеранів на 2017-2018 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми

2017 рік

2018  рік

Усього витрат на виконання програми

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

61,068

50,0

111,068

державний бюджет

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

районний бюджет

-

-

-

міський бюджет

61,068

50,0

111,068

кошти небюджетних джерел

-

-

-

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                      І. Цибровський