Про внесення змін до міської комплексної програми «Молодь» на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №15-5/VII від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017               №18-2/VII

Про внесення змін до міської комплексної
програми «Молодь» на 2017-2018 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016
№15-5/VII


Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Декларацією від 15 грудня 1992 року № 2859-XII “Про загальні засади державної молодіжної політики”, Законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, розглянувши листа директора Жашківського ДЮКФП відділу освіти Жашківської РДА Мазура Д.В. від 21.12.2016, директора БДЮТ відділу освіти жашківської РДА Петренко Л.А. від 23.02.2017, керівника технічного гуртка при Жашківському БДЮТ Коваленка В.К. від 20.02.2017,  врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Жашківська міська  рада
                                                              

В И Р І Ш  И Л А:

1. Викласти таблицю  в розділі  VII. Фінансове забезпечення міської комплексної програми «Молодь» на 2017-2018 роки  в слідуючій редакції:

 

РІК

Орієнтований

обсяг

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

Міський бюджет

Позабюджетні кошти

2017

230,0

180,0

50,0

2018

150,0

75,0

75,0

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів

Міський голова                                                                           І. Цибровський