Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків, Черкаської області від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                               №18-16/VII
   
Про затвердження звіту про проведення
незалежної оцінки  вартості домоволодіння
за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків,
Черкаської області

Розглянувши звіт про проведення незалежної  оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126,  м. Жашків, Черкаської області, виконаний 02.03.2017 року  оцінювачем Бевз В.М., сертифікат №16249/14 від 07.04.2014 та  рецензію на звіт про оцінку проведену рецензентом Пуць Л.А., кваліфікаційні документи МФ №3167 від 12.02.2005 проведену 27.03.2017, лист Жашківського ВУЖКГ від 03.04.2017 №241/02-27  та  відповідно до  ст.ст.30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Жашківська міська рада            
                                              

В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити звіт про проведення незалежної  оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків, Черкаської області.

2. Встановити балансову вартість домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків, Черкаської області в розмірі 15729,00 грн  (п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять де'вять грн. 00 коп).

3. Начальнику Жашківського ВУЖКГ  Муштаєву М.О. провести дії щодо відображень в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна відповідно  незалежної  оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126,  м. Жашків, Черкаської області.
 
4. Передати екземпляр звіту про проведення незалежної  оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків, Черкаської області згідно акту прийому-передачі, (додається).
  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на начальника Жашківського ВУЖКГ та  на постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою.

 

Міський голова                                                                                  І. Цибровський


                                                                                   Додаток
до рішення Жашківської  міської ради
від 11.04.2017 №18-16/VII     АКТ
прийому – передачі нерухомого майна міста

«11» квітня 2017 рік                                                        м.Жашків


На виконання рішення Жашківської міської ради від  11.04.2017 року  №18-16/VIІ «Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків, Черкаської області» з метою постановки на баланс Жашківського ВУЖКГ та ведення бухгалтерського обліку, Жашківська міська рада (міський голова Цибровський І. А.) передає екземпляр звіту про проведення незалежної оцінки вартості домоволодіння за адресою: вул. Давиденка, 126, м. Жашків, Черкаської області Жашківському ВУЖКГ (начальник Муштаєв М.О.).


 

Передав       Прийняв
Міський голова         начальник Жашківського
        ВУЖКГ
 _____________ Цибровський І.А.                   ______________ Муштаєв М.О.