Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою: вул. Лісна, 121-а, м. Жашків, Черкаської області від 11.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2017                                                                              №18-20/VII
   
Про затвердження звіту про проведення
незалежної оцінки  вартості гідротехнічної
споруди  за адресою: вул. Лісна, 121-а, 
м. Жашків, Черкаської області


Розглянувши звіт про проведення незалежної  оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою: вул. Лісна, 121-а,  м. Жашків, Черкаської області, виконаний 02.03.2017 року  оцінювачем Бевз В.М., сертифікат №16249/14 від 07.04.2014, лист Жашківського ВУЖКГ від 03.04.2017 №241/02-27  та  відповідно до  ст.ст.30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Жашківська міська рада            
                                              

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про проведення незалежної  оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою: вул. Лісна, 121-а, м. Жашків, Черкаської області.

2. Встановити балансову вартість гідротехнічної споруди за адресою: вул. Лісна, 121-а, м. Жашків, Черкаської області в розмірі 137504,00 грн (сто тридцять сім тисяч п'ятсот чотири грн. 00 коп).

3. Начальнику Жашківського ВУЖКГ  Муштаєву М.О. провести дії щодо відображень в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна відповідно  незалежної  оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою: вул.Лісна, 121-а,  м. Жашків, Черкаської області.
 
4. Передати екземпляр звіту про проведення незалежної  оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою: вул. Лісна,121-а, м. Жашків, Черкаської області згідно акту прийому-передачі, (додається).
  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на начальника Жашківського ВУЖКГ та  на постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою.

 

Міський голова                                                                                  І. Цибровський


                                                                                   Додаток
до рішення Жашківської  міської ради
від 11.04.2017 №18-20/VII


  АКТ
прийому – передачі нерухомого майна міста

«11» квітня 2017 рік                                                        м.Жашків


На виконання рішення Жашківської міської ради від 11.04.2017 року  №18-20/VIІ «Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою вул. Лісна, 121-а, м. Жашків, Черкаської області» з метою постановки на баланс Жашківського ВУЖКГ та ведення бухгалтерського обліку, Жашківська міська рада (міський голова Цибровський І. А.) передає екземпляр звіту про проведення незалежної оцінки вартості гідротехнічної споруди за адресою вул. Лісна, 121-а, м. Жашків, Черкаської області Жашківському ВУЖКГ (начальник Муштаєв М.О.).


 

Передав       Прийняв
Міський голова         начальник Жашківського
        ВУЖКГ
                                  _____________ Цибровський І.А.                   ______________ Муштаєв М.О.