Про зняття з квартирного обліку Ісмайлової М.Е.

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  16.03.2017                                                                          № 42
    
Про зняття з квартирного обліку
Ісмайлова  А.Е.

Розглянувши  заяву Ісмайлова А.Е., та відповідно до пп. 2 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (далі-Правила), затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470, п.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу УРСР, п. 4 Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 №238,  п.2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                                    

В И Р І Ш И В:

1.    Зняти з квартирного обліку Ісмайлова Артура Ельдаровича  у зв’язку з вибуттям на постійне місце проживання до Російської Федерації.

2.    Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення-юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. подати реєстратору Черкаського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов про зняття з квартирного обліку Ісмайлова Артура Ельдаровича.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету  Тернавську О.В.Міський голова                                                                  І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:
Начальник
відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт                                   В. Куровська