Про розгляд заяви ФОП Руденко Галини Володимирівни від 24.02.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
   
від 24.02.2017                                                                                 №17-14/VII

Про розгляд заяви
ФОП  Руденко Галини Володимирівни

Відповідно до п. 34, п. 42 ч. 1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 401, 402 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 12, 98, 99, 100, 101 Земельного Кодексу України, Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року за № 244, Правил розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Жашкові, затверджених рішенням Жашківської міської ради  від 12.04.2012 за №18-6/VI, розглянувши заяву ФОП Руденко Г.В. (прож. по вул. Світанкова, 42-а м. Жашкова) від 05.01.2017 №Р-10/02-21, копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП Руденко Г.В, копію паспорта та ідентифікаційного номера, графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасових споруд, Жашківська міська рада                                                                                                                           

В И Р І Ш И Л А:

1. ФОП Руденко Г.В. відмовити у місцерозташуванні двох зблокованих тимчасових споруд в м. Жашкові по вулиці Польова, 4-т, 4-у у зв’язку з виділенням бажаної земельної ділянки іншому заявнику, який звернувся до Жашківської міської ради раніше.
  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                        І. Цибровський