Про внесення змін до ріш міськради від 25.12.2015 3-3.VII Про штатний розпис та кошторис працівників виконавчого комітету та працівників Жашківської міської ради на 2016 рік

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
 Р І Ш Е Н Н Я
від 26.10.2016                                                                               №11-2/VII

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №3-3/VІІ «Про штатний   розпис    та   кошторис працівників виконавчого комітету та працівників Жашківської міської ради на 2016 рік»
Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою оптимізації структури виконавчого комітету Жашківської міської ради, керуючись п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Жашківська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 25.12.2015 №3-3/VІІ «Про штатний розпис та кошторис працівників виконавчого комітету та працівників Жашківської міської ради на 2016 рік», згідно з додатком, що додається.
 

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення, головному бухгалтеру апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Дроговіз Н.Д. передбачити кошти, на утримання введених штатних посад.

3. Дане рішення вводиться в дію з 01.11.2016.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово – господарського забезпечення -  головного бухгалтера  Дроговіз Н.Д. та постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                                                                І. Цибровський