Про надан.дозволу на провед.експертної грошової оцінки земельн.ділянки не сг призначення,яка підляг. продажу в 2016 році по вул.Перемоги,8а

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 26.10.2016                                                                                     №11-10/VII

Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільсько-
господарського  призначення,     яка    підлягає 
продажу  в  2016 році  по вулиці Перемоги,8-а

Розглянувши заяву Маймарова Дмитра Олександровича (прож. в м.Жашкові по вул. Будівельників, 11) від 10.08.2016 №М-636/02-21,  копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 01.06.2016 №60397227, копію Договору про безоплатну передачу нерухомого майна від 14.03.2016,  копію договору оренди земельної ділянки від 20.02.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду, згоду на вилучення земельної ділянки від ПП «Рембуд-Люкс» від 09.08.2016  №19, копію інформаційної довідки  з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.10.2016 №69647108 та у відповідності з п.34, п.42 ч.1 ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,  127, 128 Земельного Кодексу України та на підставі Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради за №48-2/V від 30.03.2010, Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий №7120910100:02:001:1684) несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу в 2016 році,   площею 0,8391 га для обслуговування існуючого нерухомого майна (будівництво та обслуговування будівель промисловості) в місті Жашкові по вулиці Перемоги,8-а за рахунок земель житлової та громадської забудови Жашківської міської ради. 

2. Укласти з Маймаровим Д.О. договір про оплату авансового внеску до 20% вартості земельної ділянки (в місті Жашкові по вулиці Перемоги,8-а), визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                            І. Цибровський