Про погодження надання та вилучення земельних ділянок громадянам для ведення городництва від 26.10.2016

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 26.10.2016                                                                               №11-21/VII

Про погодження  надання   та  
вилучення земельних ділянок
громадянам для ведення городництва

Розглянувши заяви громадян міста та у відповідності з п.34 ч.1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 36, 93, 124 Земельного Кодексу України, Закону України  «Про оренду землі», Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити надання  в  оренду  терміном  на  5 років  земельних  ділянок загальною площею 1,176 га  для  ведення  городництва  громадянам  міста Жашкова згідно Додатку №1.

2. Погодити вилучення  з  оренди  земельних  ділянок загальною площею 0,993га,  які  були  надані  для  ведення   городництва  громадянам  міста Жашкова  та розірвання договорів оренди земельних ділянок, наданих для ведення городництва (у відповідності з п.6 договору оренди), згідно Додатку №2.

3. Громадянам  міста Жашкова відповідно додатку №1 укласти договора оренди земельних ділянок для ведення городництва.

4. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та  екології. 
 

Міський голова                                                                              І. Цибровський