Про присвоєння назви існуючим провулкам у місті Жашкові від 26.10.2016 від 26.10.2016

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                  
Р І Ш Е Н Н Я

від 26.10.2016                                                                              №11-9/VII

Про присвоєння назв існуючим провулкам
в місті Жашкові: «Героїв Чорнобиля»,
«Академіка Амосова»

Відповідно до ч. 41 п.1 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014 №66, Положення про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об'єктів, розташованих на території м. Жашкова», затвердженого рішенням Жашківської міської ради від 14.07.2016 №8-3/VII,  розглянувши лист ДП «Національні інформаційні системи» від 12.10.2016 №4386/03-04116, враховуючи рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 21.10.2016 №169, Жашківська міська рада                                                                                              

В И Р І Ш И Л А :

1. Погодити присвоєння назв існуючим провулкам, які знаходяться в місті Жашкові  «провулок Героїв Чорнобиля», що прилягає до вулиці «Героїв Чорнобиля»  (колишня назва «Баумана»), «провулок Академіка Амосова», що прилягає до вулиці «Академіка Амосова» (колишня назва «Піонерська»).  

2. Зобов’язати суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй діяльності адреси, застосовувати присвоєні назви провулкам м. Жашкова.  

3. Доручити керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Жашківської міської ради Тернавській О.В. про прийняте рішення повідомити Черкаську філію ДП "Національні інформаційні системи", для внесення достовірної та актуальної інформації до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

4. Оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Жашківської міської ради у терміни визначені чинним законодавством.  

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою.

Міський голова                                                                         І. Цибровський