Про продаж зем.ділян. несг призначення пл.0,0070 га в м.Жашкові по вул. Вокзальна 1-в Власюк від 26.10.2016

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 26.10.2016                                                                              №11-14/VII
   
Про  продаж   земельної  ділянки   несільсь-
когосподарського    призначення     площею
0,0070 га в місті Жашкові по вулиці Вокзальна, 1-в
Власюк Людмилі Михайлівні

Розглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр»    (вх. №535/02-27 від 11.10.2016), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до  ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради №48-2/V від 30.03.2010р., Жашківська міська рада            
                                              

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Вокзальна, 1-в площею 0,0070га (кадастровий номер 7120910100:02:001:1601).

2. Продати у власність Власюк Л.М. земельну ділянку  по вулиці Вокзальна, 1-в площею 0,0070 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Вокзальна, 1-в, яка складає 6687 грн.(шість тисяч шістсот вісімдесят сім гривень) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки Власюк Л.М. по вулиці Вокзальна, 1-в площею 0,0070 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме – 3618 грн. 16 коп. (три тисячі шістсот вісімнадцять грн. 16 коп.).

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.

6. Доручити міському голові  укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

7. Власюк Л.М.  розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та  екології.


Міський голова                                                                                  І. Цибровський