Про розробку детального плану території земділянки в м.Жашкові по вул.Залізнична,17-в Григорян Р.Х. від 26.10.2016

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
   
від 26.10.2016                                                                              №11-12/VII

Про  розробку  детального  плану  
території земельної ділянки в м.Жашкові
по  вулиці Залізнична, 17-в

Розглянувши заяву Григоряна Разміка Хореновича , копію паспорта, копію картки платника податків, копію витягу  з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серія ЕАН № 411076 від 16.09.2013, копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно №606345 від 16.09.2013, керуючись  ст.ст. 10, 19  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України  «Про землеустрій», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  Жашківська міська рада                                               

В И Р І Ш И Л А :

1. Розробити детальний план  території земельної ділянки в м.Жашкові по вулиці Залізнична, 17-в.

2. Замовником  містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього рішення, визнати виконавчий комітет Жашківської міської ради.

3. Погодитись на інвестування розробки містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього рішення Григоряном Р.Х.

4. Розроблений детальний план території затвердити протягом 30 днів з дня його подання на засіданні сесії Жашківської міської ради.

5. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану протягом 10 днів з дня його затвердження.

6. Секретарю ради забезпечити оприлюднення даного рішення  протягом двох тижнів з моменту його прийняття.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

Міський голова                                                                             І. Цибровський