Про продаж зем.ділян. несг призначення пл.0,0075 га в м.Жашкові по вул.Польові,4-к,л Ковалю М.В..

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 28.09.2016                                                                               №10-9/VII
   
Про  продаж   земельної  ділянки   несільсь-
когосподарського    призначення     площею
0,0075 га в місті Жашкові по вулиці Польова,
4-к, 4-л  Ковалю Миколі Васильовичу

Розглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр»    (вх. №459/02-27 від 07.09.2016), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до  ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради №48-2/V від 30.03.2010р., Жашківська міська рада            
                                              

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Польова, 4-к, 4-л площею 0,0075га (кадастровий номер 7120910100:02:002:0898).

2. Продати у власність Ковалю М.В. земельну ділянку  по вулиці Польова, 4-к, 4-л площею 0,0075 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Польова, 4-к, 4-л, яка складає 7902грн.(сім тисяч дев'ятсот дві гривні) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки Ковалю М.В. по вулиці Польова, 4-к, 4-л площею 0,0075 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме – 1655 грн.80 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят п'ять грн.. 80 коп.).

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.

6. Доручити міському голові  укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

7. Ковалю М.В.  розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та  екології.


Міський голова                                                                                  І. Цибровський