Про затвердження техн.документ.із землеустрою щодо складанн.докум.що посв.право власн на зем.ділянки та техн.документ. із землеустрою щодо встановлення меж зем.ділянк від 28.09.2016

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я
   
від 28.09.2016                                                                                 №10-24/VII

Про    затвердження    технічної    документації 
із   землеустрою  щодо  складання   документів, 
що   посвідчують   право  власності на земельні 
ділянки, технічної документації із землеустрою 
щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на місцевості)  та  проектів  відведення
земельних ділянок

Відповідно до  ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 33, 35, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 198 Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій»,    розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, технічну документацію із  землеустрою  щодо   встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекти  відведення земельних ділянок, заяви громадян, Жашківська міська рада                                                            

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, технічну документацію із  землеустрою  щодо   встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекти  відведення земельних ділянок, згідно додатку №1.

2. Передати безкоштовно у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  ведення особистого селянського господарства згідно додатку №1.

3. Попередити  громадян, що при використанні земельних ділянок необхідно дотримуватись добросусідства, вимог природоохоронного законодавства, архітектурно-будівельних норм та встановлених обтяжень та обмежень на використання земельних ділянок.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський  голова                                                              І. Цибровський