Про затвердження паспорта привязки тимчасових споруд та укладення особ.строк.сервіт. по вул.Соборна 65-б, З ФОП Міщанюк Л.Л.

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
 Р І Ш Е Н Н Я

від 28.09.2016                                                                                №10-12/VII

Про затвердження паспорта прив’язки
тимчасової      споруди  та   укладення   
договору     особистого       строкового
сервітуту  в місті  Жашкові  по  вулиці
Соборній, 65-б з ФОП   Міщанюк Лілією Леонідівною


Відповідно до п. 34, п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 401, 402 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 12, 98-102, 198 Земельного Кодексу України, Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, Правил розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Жашкові, затверджених рішенням сесії Жашківської міської ради  від 12.04.2012 за №18-6/VI, розглянувши заяву ФОП Міщанюк Л.Л. (прож. с. Житники Жашківського р-ну,  м.Жашків), паспорт прив’язки тимчасової споруди, Жашківська міська рада                                     

В И Р І Ш И Л А:

1. ФОП Міщанюк Л.Л. затвердити паспорт прив’язки  тимчасової споруди площею забудови 29,12м² по вулиці Соборна, 65-б.       

2. ФОП Міщанюк Л.Л. надати дозвіл на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності площею забудови 29,12 м² по вулиці Соборна, 65-б на земельній ділянці площею 0,0029 га.   

3. Укласти договір особистого строкового сервітуту терміном на 5 років з ФОП Міщанюк Л.Л. на земельну ділянку площею 0,0029 га по вулиці   Соборній, 65-б за рахунок земель житлової та громадської забудови  Жашківської міської ради .  

4. ФОП Міщанюк Л.Л. в місячний термін укласти договір особистого строкового сервітуту, з платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земель міста,  з міською радою та провести його державну реєстрацію.  

5. ФОП Міщанюк Л.Л. встановити тимчасові споруди по вулиці Соборна, 65-б на протязі 6 місяців. Після закінчення даного терміну з дати прийняття, рішення вважати таким, що втратило чинність.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та  екології.


Міський голова                                                                                 І. Цибровський