Про внесення змін до Програми підтримки ДСНС У Жашківському районі

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
 Р І Ш Е Н Н Я

від 28.09.2016                                                                         №10-1/VII 

Про внесення змін  до програми щодо підтримки
діяльності Жашківського районного сектору  УДСНС 
України у Черкаській області на 2016 рік,
затвердженої рішенням Жашківської міської ради
від 14.07.2016 №8-6/VII

Відповідно до Закону України „Про пожежну безпеку», п. 22  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   п.16 ч. 1 ст. 91  Бюджетного кодексу України,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до програми  щодо підтримки діяльності Жашківського районного сектору управління державної служби з надзвичайних ситуацій  України  у Черкаській області  на   2016 рік, затвердженої рішенням Жашківської міської ради від 14.07.2016 №8-6/VII  та викласти абзац другий розділу «Фінансування Програми»  у наступній редакції:
« - коштів міського бюджету шляхом перерахування субвенції державному бюджету в сумі 9000,00  грн.»

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                                                                   І. Цибровський