Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 01.12.2017 №195

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
 від 01.12.2017  №195

   

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Е К  Т    Р І Ш Е Н Н Я
 
від ____________   №______
Про затвердження тарифів на транспортні послуги на міських маршрутах загального користування


       Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Козаченка Анатолія Григоровича, який здійснює міські перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (що здійснюються у звичайному режимі руху) щодо приведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно обґрунтованим витратам,  зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати, з метою збереження діючої маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, якісних  і безпечних перевезеннях, відповідно до пп. 2, пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», калькуляції собівартості на міських маршрутах-автобус ПАЗ, Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про захист економічної конкуренції», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                    

В И Р І Ш И В:

1.    Затвердити тарифи на міські перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (що здійснюються у звичайному режимі руху), а саме на маршрутах «Автостанція-Цукровий завод», «Городище-Цегельний завод», «Городище-Автостанція», «Цегельний завод-Автостанція», «Автостанція – Набережна», «Автостанція-Чкалова» у розмірі – 5,00 грн. 00коп.

2.    Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Тернавській О.В. оприлюднити даний проект рішення у засобах масової інформації.

3.    Тарифи на транспортні послуги набувають чинності з дня опублікування у ЗМІ даного рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради.

4.    Рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 24.04.2015 №60 «Про затвердження тарифів на транспортні послуги на міських маршрутах загального користування» вважати таким, що втратило чинність.


 

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                          О. Тернавська