Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад 21.11.2017

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21.11.2017                                                                                                    №115-Р

Про оголошення конкурсів на
заміщення вакантних посад


Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та вимог п.п.6, 10 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:

-    вища освіта за відповідним напрямком підготовки (економіка, фінанси), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра;
-    стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста фінансового відділу апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:

-    вища освіта за відповідним напрямком підготовки (економіка, фінанси), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра;
-    стаж роботи на державній службі  або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

3. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу обліку та звітності апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:

-    вища освіта за відповідним напрямком підготовки (бухгалтерський     облік, аудит), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра;
-    стаж роботи на державній службі  або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

4. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста – будівельного інспектора відділу земельних ресурсів та архітектурно-будівельного контролю апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:

-    вища освіта за відповідним напрямком підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра;
-    стаж роботи на державній службі  або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

5. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад спеціалістів І категорії відділу земельних ресурсів та архітектурно-будівельного контролю апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:

-    базова освіта за відповідним напрямком підготовки (землевпорядник), за освітньо кваліфікаційним рівнем бакалавра;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

6.    Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення – юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради довести зміст даного розпорядження до працівників апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради та  подати повідомлення про оголошення конкурсу для опублікування в громадсько-політичній газеті «Жашківщина».

7.    Іспити на заміщення вакантних посад провести 27.12.2017.

8.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Мельник А.В.
Міський голова                                                                                І.Цибровський