Конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.09.2016                                                                                                       №85-Р

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади


Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та вимог п.п.6, 10 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169:

1.    Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу фінансово – господарського забезпечення, головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.

Вимоги до посади:

-    вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, спеціальність облік та аудит, економіка та фінанси;
-    стаж роботи на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

2.    Провідному спеціалісту відділу юридичного забезпечення – юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради довести зміст даного розпорядження до працівників апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради та  подати повідомлення про оголошення конкурсу для опублікування в громадсько-політичній газеті «Жашківщина».

3.    Іспит на заміщення вакантної посади начальника відділу фінансово – господарського забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради провести 05.10.2016.

4.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


Міський голова                                                                                І.Цибровський