Інформація про конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою

Інформація Жашківської міської ради Черкаської області
про проведення конкурсу з визначення
виконавця робіт із землеустрою


 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення, яка пропонується для продажу права оренди на земельних торгах.

 2. Дані про земельну ділянку:
-    1. Землі сільськогосподарського призначення (продаж права оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), орієнтовна площа – 0,40 га, місце розташування: вул. Одеська, 50-ж, м. Жашків, Черкаської області;

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) та кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці.
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
 

5. Строк подання конкурсної документації: Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
   
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 19200, Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Костромська, 17.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  08 серпня 2016 р. о 10.00 год. в приміщенні Жашківської міської ради за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Костромська, 17.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Костромська, 17, телефон для довідок: (04747) 6-11-44, (04747) 6-11-42, факс (04747) 6-11-44, контактна особа – Мельник Алла Василівна.