Оголошення про конкурс на пасажирські перевезення по місту

Оголошення

про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника за міськими маршрутами:  «вул. Свердлова – мікрорайон Цукровий завод», «Мікрорайони  Городище - Автостанція», «Мікрорайони  Цегельний- Автостанція», «Мікрорайони Городище – Цегельний завод»

1).Найменування організатора – Виконавчий комітет Жашківської міської ради
2).Порядковий номер та основні характеристики об'єкта
конкурсу:

3).Умови конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

№ рейсу

Найменування кінцевих зупинок

Кількість оборотних рейсів

Кількість автобусів для забезпечення перевезень, од.

Періодич-ність перевезень

Пасажиро-місткість

 -

Вул. Свердлова - мікрорайон Цукровий завод

14

2

резерв автобусів - 1

постійно

Більше 22-х пасажиро-місць

 -

Мікрорайони -   Городище – Автостанція –

14

2

резерв автобусів - 1

постійно

Більше 22-х  пасажиро-місць

 -

Мікрорайони Цегельний- Автостанція

14

2

резерв автобусів - 1

постійно

Більше 22-х  пасажиро-місць

 -

Мікрорайони -   Городище – Цегельний завод

14

2

резерв автобусів - 1

постійно

Більше 22-х  пасажиро-місць

 

Загальні положення

1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

2. Метою проведення конкурсу є реалізація основних напрямів розвитку  галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для    перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища,     забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень, виконання необхідних обсягів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у                 м. Жашкові.

3. Об'єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення.

4. У конкурсі на визначення пасажирського Перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".
Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у               м. Жашкові, повинні бути місткістю понад 22 пасажири, крім водія, і відповідати категорії М3, класу ІІ, відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.
Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.
Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію «Д», або «ДЕ» бути застраховані згідно з чинним законодавством.     

5. До участі у конкурсі не допускається автомобільний перевізник, який:
          5.1 подав до участі  в  конкурсі  неналежним  чином  оформлені документи  чи  не  в  повному  обсязі,  а  також такі,  що містять недостовірну інформацію;
          5.2 визнаний банкрутом або щодо якого порушено  провадження  у справі   про   банкрутство   (за  винятком  того,  стосовно  якого проводиться  процедура  санації),  або  який  перебуває  у  стадії ліквідації;
          5.3 не  відповідає  вимогам  статті  34  Закону  України  "Про автомобільний транспорт";
          5.4 не  має  достатньої  кількості  транспортних  засобів  для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень,  які  повинні  виконуватися  відповідно  до  чинних договорів.  Достатня  кількість  транспортних  засобів визначається, як  кількість  автобусів,  необхідних  для  виконання перевезень,  та  кількість  резервних  транспортних  засобів,  яка становить 10 відсотків для  міського сполучення;
          5.5 має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією,  або  водії  якого  мають  несплачені  штрафи, накладені   відповідно   до   статті   130   Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому  порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
          5.6 подав конкурсну пропозицію,  що не відповідає обов'язковим та   додатковим   умовам  конкурсу,  крім  випадків,  передбачених частиною третьою  статті  44  Закону  України  "Про  автомобільний транспорт".
6. Перевізники різних форм власності, які працюють на міській маршрутній мережі м. Жашкова, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані:
          6.1 забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху з відповідною організацією диспетчерського управління;
          6.2 мати не менш як один транспортний засіб, пристосований   для   перевезення  осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями;
          6.3 видавати пасажиру квитки встановленого зразка;
          6.4 строк експлуатації автобусів, які допускаються до участі в конкурсі, повинен становити не більше  10 років.  
7. Тарифна політика на міських маршрутах повинна відповідати діючому законодавству України в частині затвердження чи погодження тарифів на послуги з перевезення пасажирів.
          7.1 Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Підготовка конкурсу

8.  Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення  конкурсу та об’єкт конкурсу визначається виконавчим комітетом Жашківської міської ради Черкаської області (далі – Організатор), виходячи з потреб населення м. Жашкова в пасажирських перевезеннях.

9. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники Організатора, органу місцевого самоврядування,  Укртрансінспекцією, Державтоінспекції та інших організацій. До конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, які є учасниками конкурсу або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень комітету.

10. Організація, забезпечення і підготовка  матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету покладається на Організатора, який забезпечує цю роботу самостійно або із залученням робочого органу на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, перевірки достовірності одержаної від перевізника претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника – претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.         
Організатор та робочий орган для здійснення своїх повноважень можуть залучати відповідні підприємства, фахівців та експертів за їх згодою.
 Подання документів на конкурс

11. Перевізники-претенденти на перевезення пасажирів можуть брати участь у конкурсі на один або декілька маршрутів.

12. Для  участі  у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 постанови

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», і такі документи:
           12.1  виписку  або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців;
           12.2  нотаріально  завірену  копію  ліцензії  на  право  надання послуг   з   перевезень   пасажирів   (може  подаватися  в  одному примірнику,  якщо  перевізник-претендент  бере  участь  у  кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
           12.3  перелік   транспортних   засобів,  які  пропонуються  до використання   на  автобусному  маршруті,  із  зазначенням  марки, моделі,  пасажировмісності (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду  транспортного  засобу,  державного  номерного знака, року випуску транспортного засобу;
           12.4 копії  ліцензійних  карток   на   кожний   автобус,   який пропонується до використання на автобусному маршруті;
           12.5  документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
           12.6  копії свідоцтв про  реєстрацію  транспортних  засобів  або тимчасових  реєстраційних  талонів  автобусів,  що пропонуються до використання на маршруті;
           12.7 копію  документа,  що  підтверджує  проведення   процедури санації (за умови проведення санації);
           12.8 перелік   транспортних   засобів,   пристосованих   для перевезення осіб з обмеженими  фізичними  можливостями,  які пропонуються  для  роботи  на  автобусному  маршруті, або письмова інформація  про  їх         відсутність;
           12.9  анкету відповідно до пункту 14 цих Умов;
           12.10 копія  штатного  розпису,  податкового  розрахунку  сум доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум  утриманого  з  них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.
 Комплектність   поданих   документів   перевіряє  в  міру  їх надходження  організатор.

13. Документи   для  участі  в  конкурсі  пронумеровуються, прошиваються,        підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента  та  скріплюються  печаткою  з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
а) Документи для      участі      в      конкурсі      подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
б) Конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі,  відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.
в) Конверт (пакет)  з позначкою "N 2",  який містить документи з інформацією про  те,  на  який  об'єкт  конкурсу  подає  документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
г) У разі  подання  перевізником-претендентом   документів   для участі  в  кількох конкурсах,  що проводяться на одному засіданні, ним  робиться  однакова  відмітка  на  конвертах  N  1  і  2,  які стосуються  одного  і  того  ж конкурсу,  що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
13. Документи,  що  безпосередньо  стосуються  конкурсу,  які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про  проведення конкурсу строк від підприємств,  установ та організацій,  які не є перевізниками-претендентами,  подаються  на  розгляд   конкурсного комітету.
14.  До  заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою  згідно  з  додатком  5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р.           № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»,  в якій передбачаються питання, що будуть  враховані  під  час перевірки достовірності відомостей, що містяться   у  документах  для  участі  у  конкурсі,  та  під  час підрахунків     за     бальною    системою    оцінки    пропозицій перевізників-претендентів.
15.   Документи,   які   надійшли   до   організатора   після встановленого строку, не розглядаються.
16. Якщо  перевізник-претендент   бере   участь   у   кількох конкурсах,   які   проводяться  на  одному  засіданні  конкурсного комітету,  а  подані  ним  пропозиції   достатні   для   виконання перевезень  тільки  на  частині  об'єктів  конкурсів,  він повинен визначити пріоритети щодо визнання його  переможцем  у  конкурсах, про  що  робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатком 1 ),  і в разі визнання його переможцем у  конкурсі  (конкурсах)  з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.
17. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.
18. Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу, повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу.
19. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на

автобусному маршруті загального користування», перевіряється не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

20. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого терміну, не приймаються.

21. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.         

 4).Порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу – необхідну інформацію можна отримати у виконавчому комітеті Жашківської міської ради,  щоденно від 8.00 год. до 17.00 год., перерва на обід від 13.00 год. до 14.00 год.

5).Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі17.00 год.           19 грудня 2014 року.

6).Найменування організації, режим її роботи та адреса, за
якою подаються документи для участі в конкурсі
Виконавчий комітет Жашківської міської ради,  початок роботи - 8 00 год., кінець роботи – 17.15 год., перерва на обід – 13.00-14.00 год., вихідні дні – субота, неділя, м.Жашків, вул.Костромська,17.

7).Місце та дата одержання бланків документів для участі в
конкурсі
м.Жашків, вул..Костромська,17, від дня оприлюднення оголошення до визначеного кінцевого строку прийняття документів для участі у конкурсі.

8).Місце, дата та час початку проведення засідання
конкурсного комітету
м. Жашків, вул.Костромська, 17, 11. 00 год. 05 січня 2014 року.

9) Розмір  плати за участь у конкурсі:  510,00 грн.

10).Телефон для довідок (електронна адреса або адреса
веб-сайту) з питань проведення конкурсу
6-11-41, 6-11-44»